Læren om sundhed og sygdom i Midtjylland

Få en sjov dag i børnehøjde med konkret viden om kroppens opbygning og indblik i sundhed. Sund Krop byder på mange lærerige lege og syn for sagen, når børnene kan se og røre ved medbragte organer.

Hvad

Sund Krop i Århus tilbyder stationsbaseret oplæg og hands on-undervisning for børn i indskolingen.

Vi tilbyder undervisning i fire forskellige poster, der kan vælges af den ansvarlige lærer blandt følgende emner:

  • Fordøjelse
  • Hjernen og sanserne
  • Hjerte og lunger
  • Knogler og muskler
  • Hos lægen
  • Hygiejne
Hvor

Vi besøger skoler og deltager i arrangementer i hele Region Midtjylland under forudsætning af, at al transport der ikke kan klares på cykel, dækkes af arrangøren.

Hvordan

Et typisk skolebesøg varer fra 08.00 til 11.30 og foregår på en hverdag.

Alle besøg af Sund Krop i Århus bookes via mail til sundkrop-aarhus@imcc.dk.